Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Klus & Onderhoud Van Zwam te Lelystad.

Klus & Onderhoud Van Zwam wordt verder in deze disclaimer aangegeven als KOVZ.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan KOVZ .

Overname van artikelen, kopiƫren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KOVZ en de beheerder van deze website Home webdesign. Bij goedkeuring dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden te weten; Klus & Onderhoud Van Zwam en Home webdesign te Lelystad.(www.homewebdesign.nl). Hierna aangegeven als HWD.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit ten opzichte van de inhoud van websites waarnaar onze website gelinkt wordt.

KOVZ en Homewebdesign aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruik van deze site (ook niet van derden die informatie op deze site plaatsen).

KOVZ en HWD behouden zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van KOVZ en HWD.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot ons disclaimer kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.